หน้าแรก ประกัน ประกันรถยนต์ เมืองไทยประกันภัย (Ford Ranger Rapter)2+

กลับไปเลือกแพ็คเกจใหม่

รถที่เลือก : 2019 ประกันชั้น 3+
ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลรถยนต์

2019 ประกันชั้น 3+

ข้อมูลประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย (Ford Ranger Rapter)2+

7,500.00 บาท

สมาชิกลดอีก 250.00 บาท

เมืองไทยประกันภัย (Ford Ranger Rapter)2+

รับรถกลุ่ม 3-5 รับรถญี่ปุ่น ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท) 100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ (บาท) - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ (บาท) - บาท
คุ้มครองน้ำท่วม (บาท) - บาท/ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย (บาท) 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท) 600,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก (บาท) - บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่ (บาท) 100,000 บาท/คน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้โดยสาร (บาท) 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ (บาท) 200,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร (บาท) 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท) 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง