หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันภัย 0 บาท

โครงการประกันภัย 0 บาท

29 ต.ค. 2562

โครงการ ประกันภัย 0 บาท บริษัท อินดี้ ไดเร็คท์ อินชัวร์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงการประกันภัย ให้กับประชาวไทยให้ได้มากที่สุด และด้วยประสบการณ์ด้านประกันภัยที่มีมานาน เราจึงเข้าใจและทราบถึงปัญหาและความต้องการในการเลือกซื้อประกันของลูกค้าในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดี เราจึงได้คิด ริเริ่ม โครงการ ประกันภัย 0 บาท เพื่อตอบสนองการซื้อขายประกันภัยในยุคดิจิตอล เพื่อให้ลูกค้าของเรา ได้รับความคุ้มครอง ที่คุ้มค่า
คุ้มราคา มากที่สุด


วีธีการสมัคร การเข้าร่วมโครงการ ประกันภัย 0 บาท
ขั้นตอนที่

1. ลงทะเบียนสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์

2. ช่องรายละเอียดสมาชิกให้บริการ

3. สมัครสมาชิกใช้สิทธิ์ได้ทันที

4. กดที่ ปุ่ม (แนะนำเพื่อน) ด้านบนมือ

5. กดเลือก ปุ่ม ตกลง เพื่อคัดลอกลิงค์ 

6. นำลิงค์ที่ทำการคัดลอกมา ส่งให้เพื่อน หรือโพสในเฟสบุ๊ค และไลน์

วิธีการและขั้นตอนการรับสิทธิ์ ซื้อประกันภัย ในราคา 0  บาท

 

1.สมาชิกจะได้รับส่วนลดแรกเข้า ทันที 10% จากราคาเบี้ยสุทธิประกันภัย
   (ในกรณีที่สมาชิกซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับทางบริษัทเรา)

   
ตัวอย่าง เช่น  ในกรณีสมาชิกซื้อประกันภัย ราคาเบี้ยสุทธิ 10,000 บาท/ปี  สมาชิกได้รับส่วนลด 10%
    เท่ากับ 1,000 บาทสมาชิกจ่ายค่าประกันภัย ในราคา 9,000 บาท/ปี (10,000-1,000 = 9,000)


2.ในกรณีสมาชิกแนะนำเพื่อนหรือหรือลูกค้ารายอื่น มาซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับทางบริษัทเรา
(สมาชิกจะได้รับเงินคืนค่าประกันภัย สูงสุดไม่เกิน  5% ของราคาเบี้ยสุทธิประกันภัยลูกค้ารายใหม่
ที่สมาชิกได้ แนะนำเพื่อนมาทำประกันภัยผ่านทาง บริษัท อินดี้ ไดเร็คท์ อินชัวร์ จำกัด )

  
ตัวอย่าง เช่น ในกรณีที่สมาชิก ได้แนะนำลูกค้ารายใหม่มาทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทางบริษัท เบี้ยสุทธิประกันภัยราคา 10,000 บาท สมาชิกได้รับเงินคืน   5% เท่ากับ 500 บาท (10,000 * 5% = 500)

3.สมาชิกสามรถสะสมยอด ลูกค้าแนะนำไว้ล่วงหน้าก่อนได้ โดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆของทางบริษัทก่อน
4. สามารถใช้เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมง่ายๆให้สมาชิก กรณีแนะนำเพื่อน
5. สมาชิกจะได้รับเงินค่าแนะนำเพื่อนจากทาง บริษัทเรา ทุกปี ในกรณีที่ลูกค้าแนะนำได้ต่ออายุประกันภัยผ่านทางบริษัทฯเรา ซึ่งสมาชิกจะได้รับค่าแนะนำ โดยอัติโนมัติตามราคาเบี้ยสุทธิประกันภัยจริง
6. มีสิทธิ์ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ฟรี ๆ
7.มีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ ฟรีๆ    
8. มีสิทธิ์ร่วมรับของรางวัล และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ โครงการ ประกันภัย 0 บาท


1. การรับสิทธิ์ ซื้อประกันภัยในราคา 0 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนยอดเงินของลูกค้าแนะนำ ที่สมาชิกแนะนำเพื่อนมา
   ซึ่งจำนวนเป้ายอดแนะนำเพื่องของสมาชิกแต่ละท่านจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาเบี้ยประกันภัยรวมของสมาชิกที่ได้       ซื้อผ่านทางบริษัทฯ
                   
ตัวอย่าง เช่น ในกรณีสมาชิกซื้อประกันภาคสมัครใจเองราคาเบี้ยสุทธิประกันภัย 10,000 บาท

                สมาชิกได้แนะนำเพื่อน มาซื้อประกันภัยในราคาเบี้ยสุทธิ 10,000 บาท จำนวน 20 คน 

                หรือยอดสุทธิ แนะนำเพื่อน รวมกันที่ 200,000 บาท รับเงินคืนค่าแนะนำเพื่อน 5%
                เท่ากับ 10,000 บาท
(10,000 * 20 = 200,000 * 5% = 10,000) เป็นต้น
                      
2.ทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่าประกันภัยให้สมาชิกตามยอดเบี้ยสุทธิประกันภัยที่สมาชิกแนะนำมาตามจริงเท่านั้น

3.ในกรณีสมาชิกแนะนำเพื่อนไม่ได้ตามยอดเป้าที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

4.ในกรณียอดแนะนำเพื่อนสูงกว่า จากราคาเบี้ยประกันภัยที่สมาชิกซื้อเองทางบริษัทฯเราก็จะจ่ายเงินค่าแนะนำให้กับสมาชิกตามปกติ
5.ทาง บริษัทฯ จะโอนเงินค่าแนะนำให้สมาชิก 24 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าแนะนำ ได้มีการชำระเงินค่าประกันภัยกับทาง บริษัทครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6.จำนวนยอดเงินที่สมาชิกจะได้ในกรณีแนะนำเพื่อนยอดเงินคืน ขึ้นอยู่กับประเภทประกันภัยและบริษัทประกันภัย ที่ลูกค้าแนะนำได้ซื้อประกันภัยผ่านบริษัทเรา แต่จะได้เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5%

7.สมาชิกผู้ได้รับเงินคืนค่าแนะนำเพื่อน ตัวสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีเงินได้เองตามกฎหมาย
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกำหนดข้อตกลงของโครงการโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า